2005 Cokoli stojí za to mít

Cokoli stojí za to mít,
o to stojí za to
se také podělit.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 21 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2005-cs