2033 Teď je čas

Teď je čas,
kdy správně využít čas.
Dnes je den,
kdy začít dokonalý den.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 21 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2033-cs