2040 Květina naděje, plod naděje

Protože existuje květina naděje,
určitě přijde
i plod naděje.
Jen počkej a dívej se.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 21 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2040-cs