2045 Bůh se mě soucitně ptá

Bůh se mě soucitně ptá:
„Budeš k dispozici?“

Nikdy se mě neptá:
„Budeš schopen?“

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 21 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2045-cs