6101 Protože tvé srdce potřebuje Boha

Protože tvé srdce potřebuje Boha,
Bůh tě volá.
Protože tě Bůh volá,
můžeš být ujištěn,
že tě nechá pocítit,
že tě miluje nekonečně víc,
než miluješ sám sebe,
a že Jeho Zájem o tebe
s tebou zůstane po celou Věčnost.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6101-cs