6116 Viděl jsem se opuštěn

Viděl jsem se opuštěn.
Nevěděl jsem proč.
Bůh ke mně přišel a řekl mi,
že dokud nebudu hledat cestu
z lesa života mých tužeb,
že zůstanu opuštěný navždy.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6116-cs