6117 Mezi vývojem a dokonalostí

Život hledajícího
žije mezi
vývojem možností
a dokonalostí potřeb.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6117-cs