6125 Každé poselství sestupující z Nebe

Každé poselství sestupující z Nebe
oduševněle přijalo
znamení počátku
mého sebeobjevování.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6125-cs