6128 Odevzdej, odevzdej!

Odevzdej, odevzdej!
Během dne odevzdej
svůj strach ze Síly Boha.

Odevzdej, odevzdej!
Během noci odevzdej
svůj strach z Božího Míru.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6128-cs