6130 Znovu získat a objevit

Můžeš-li znovu získat
plameny své aspirace,
nakonec znovu objevíš
své slunce realizace.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6130-cs