6132 Sestup a vzestup

Krása Nebe
rychle sestupuje,
když čistota země
oduševněle stoupá.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6132-cs