6160 Pokaždé, když dělám kompromis

Pokaždé, když dělám kompromis
s nocí nevědomosti,
zabíjím krásu a čistotu
vyrůstající rostlinky svého srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6160-cs