Deset tisíc milovaných květů, část 65

6401 Bílý ptáček

Modlím se,
abych měl bílého ptáčka
plného čistoty,
který by létal
po modré obloze mého srdce.

6402 Nebyl jsem schopný projevit

Běda, kvůli mému slabému tělu,
vitálnu, mysli a srdci,
jsem nebyl schopný projevit
svého Milovaného Nejvyššího tak,
jak jsem Mu to slíbil před tím,
než jsem vstoupil do arény světa.
Běda, běda!

6404 Nejvzácnější poklad

Mé dítě,
dal jsem ti svůj nejvzácnější poklad:
Úsměv Uspokojení Mého Srdce.
Nedáš Mi svůj nejvzácnější poklad:
pláč tvého srdce po jednotě?

6405 Modlitby mé mysli

Můj Milovaný Nejvyšší
mě nejupřímněji miluje.
Proto neodpovídá
na dost mých modliteb,
zvláště modliteb mé mysli.

6409 Nikdo není v bezpečí!

Nikdo není v bezpečí!
Dokonce excelentní nástroje
Pána Nejvyššího,
oddaní poutníci na duchovní cestě,
se mohou zranit a zmrzačit
a být zcela pohlceni
silami nevědomosti.

6410 Zuřivý tygr nevědomosti

Zuřivý tygr nevědomosti
je všude kolem nás.
Tento tygr nás nemusí právě teď opustit,
ale nakonec nás opustí nadobro.

6413 Zničíš si svůj život

Včera jsi neposlechl
svého vnitřního Kormidelníka.
Dnes nevěříš
svým vlastním vnitřním schopnostem.
Zítra si naprosto zničíš
svůj život.

6414 Úsměv přináší

Vnější úsměv nese
dnešní pozemské svítání do Nebe.

Vnitřní úsměv nese
zítřejší Nebeské slunce na zem.

6416 Žádný únik

Zdolej nevědomost tady a teď.
Myslíš-li si, že můžeš jít někam jinam,
a svému nepříteli uniknout,
naprosto se mýlíš.
Dokonce už při plánování tvého úniku
tě tvůj nepřítel pohltí.

6417 Jen si vzpomeň

Když na tebe útočí tygr nevědomosti,
jen si vzpomeň, kdo jsi:
nanejvýš vybraný nástroj
svého Milovaného Nejvyššího
pro Jeho božské Projevení na zemi.

6418 Mluvit k Bohu

Proč váháš
mluvit k Bohu?
Nikdy po tobě nevyžaduje,
abys byl potichu.
Naopak, očekává, že Mu něco řekneš,
dokonce i když to není nic pěkného.

6419 Má láska k Bohu vzroste

Mohu-li každý okamžik
přesvědčit svou mysl,
že jsem jen Boha a jen pro Boha,
potom má láska k Bohu vzroste
a zaplaví můj život
světlem a blažeností.

6422 Mé vlastní skvrny nedokonalosti

Co vidím v ostatních?
Své vlastní skvrny nedokonalosti.
Co vidím v Bohu?
Svého vlastního pantera nespokojenosti.

6423 Jestliže je tvé srdce inspirováno

Jestliže je tvé srdce inspirováno
plakat jako sirotek,
pak Bůh Otec a Bůh Matka
k tobě určitě přijdou
a naučí tě, jak s Nimi tančit
Jejich vlastní Tanec Nesmrtelnosti.

6424 Věnuj pozornost svému vnitřnímu závodu

Během tvého běhu po Cestě Věčnosti
věnuj plnou pozornost svému vnitřnímu závodu.
Zkusíš-li během svého rychlého,
rychlejšího a nejrychlejšího běhu ke svému cíli
nést své pomalejší bratry a sestry,
znovu a znovu začne vystupovat
do popředí tvé zklamání
a nepochybně zpozdí
tvůj duchovní pokrok.

6433 Vnitřní vůle

Máš-li vnitřní vůli,
použij ji správně.
Použij ji k ovládnutí
svého vnějšího života.

Máš-li vnější vůli,
použij ji správně.
Použij ji k nasycení
a potěšení svého vnitřního života.

6487 Dychtivost po bohatství

Není dané osudem,
že někteří lidé zbohatnou,
zatímco jiní zůstanou chudí.
Ne, zcela to závisí
na jejich dychtivostí po bohatství.
Stejně tak tvé duchovní bohatství závisí
na tvé dychtivosti stát se duchovně bohatým.

6492 Vděčnost je vnitřní květina

Vděčnost je vnitřní květina,
která potom, co rozkvete
v zahradě tvého srdce,
nemůže nikdy zemřít.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 65 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-65-cs