Deset tisíc milovaných květů, část 96

9501 Paprsky Soucitu z Božího Oka

Když se časně ráno
oduševněle modlím,
jasně vidím
paprsky Soucitu z Božího Oka
zářící jako ranní slunce
všude kolem mě.

9503 Dnešní hořící aspirace

Dnešní hořící aspirace
může snadno pohltit
včerejší kruté zklamání.

9504 Potřebuji

Od Božího Srdce
potřebuji Něžnost.
Od Božího Oka
potřebuji Soucit.
Od Božích Nohou
potřebuji Osvobození.

9505 Věnuj pozornost

Věnuj pozornost
jen tomu, co nevíš,
ale potřebuješ vědět,
a ne tomu, co již víš,
ale nepotřebuješ vědět.

9507 Dokonalost a uspokojení

Dokonalost
přichází ze sebeovládání.
Uspokojení
přichází z odevzdanosti sobě samému.

9508 Síla štěstí

Nezkoušej vytvořit fontánu štěstí.
Zkus jen rozbít věž smutku
a potom se podívej, kde jsi:
hraješ si se silou a v síle štěstí.

9509 Naplnění znamená

Naplnění znamená
osvícení lidského v nás
a projevení božského
skrze nás.

9510 Fontána lásky mého srdce

Ó fontáno lásky mého srdce,
kdy mě osvobodíš
od řetězů slepoty rozdělení?

9511 Sebedávající svatý

Ego je krutý zloděj,
takže je mou pozemskou úzkostí.
Čistota je sebedávající svatý,
takže je mou nebeskou pokorou.

9512 Jediná zkratka

Mé vitálno neustále naléhá,
abych použil zkratku.
Běda, uvědomí si někdy,
že jediná zkratka
je nepodmíněné sebenabízení?

9513 Kázání noci nevědomosti

Kázání noci nevědomosti:
nepotřebuji Boha;
nepotřebuji nic kromě jednoho:
tance zničení země
uvnitř i vně.

9515 Odvážné nadšení

Odvážné nadšení a neustálá radost
mohou na zemi
bezpochyby dosáhnout všechno.

9516 Krása vytvořená Božím Světlem Soucitu

Krása vytvořená Božím Světlem Soucitu
sytí ztracené lidské bytosti
a povzbuzuje probuzené lidské bytosti.

9517 Posvátné srdce Měsíce

Posvátné srdce Měsíce
pochází z Božího tajného Úsměvu.
Posvátný dech Slunce
pochází z otevřeného Tance Boha.

9518 Svou trpělivost si nosím

Svou trpělivost si nosím kamkoliv jdu
s nadějí, že uvidím Boha Povinnost
uvnitř Boha Krásy.

9520 Boží neobyčejné tajemství

Každé dítě má čisté srdce.
Každé dítě miluje
Boží bezesný Dech.
Každému dítěti Bůh říká
jedno neobyčejné tajemství:
že je počátkem nového svítání.

9522 Opusť domýšlivou dotazovací mysl

Zanech za sebou domýšlivou dotazovací mysl.
Bůh ti zaručí odvěkou moudrost
zřeců a mudrců
dávné minulosti.

9524 Vzpomínáš si

Vzpomínáš si na to, když bral
duchovní život zcela vážně?
Jakou čistotu, sladkost a vděčnost
jsi cítil ve svém vlastním srdci a životě!
Jaké Požehnání, Zájem a Lásku
jsi cítil ve svém Pánovi Nejvyšším!

9525 Život sebedávání

Jen když žiješ
čistý a disciplinovaný život sebedávání,
nechá tě tvé srdce pocítit,
co na zemi znamená tvůj Mistr.

9526 Neaspirující člověk

Konečný a žalostný osud
neaspirujícího člověka
je nekonečně bolestivější,
než jsem si vůbec představoval.

9528 Koho potřebuji?

Koho potřebuji?
Jen Boha!
Čí pomoc potřebuji?
Jen svého Mistra!

9529 Miluj Boha trochu víc

Nezkoušej přesvědčit druhé,
že jsi dobrý.
Bůh to za tebe udělá.
Jen zkus milovat Boha
trochu víc.

9531 Kvůli svému srdci

Kvůli své mysli
jsi dnes slabý.
Kvůli svému srdci
se zítra staneš
silný a dokonalý.

9532 Oduševnělost a plodnost

Nesmrtelnost je oduševnělost
stoupající země
a plodnost
sestupujícího Nebe.

9533 Postav se úzkosti!

Postav se úzkosti!
Ztratí se.
Postav se strachu!
Umře.
Postav se pochybnosti!
Uletí.

9534 Mé stoupající srdce

Mé stoupající srdce
a má sestupující duše
se setkaly v Božím Oku Vize,
aby se staly vybranými nástroji
Jeho Skutečnosti.

9535 Země miluje, Nebe miluje

Země miluje toho,
kdo miluje.
Nebe miluje toho,
kdo miluje uvnitř
a miluje navenek.

9536 Ten, kdo je

Ten, kdo zná,
je velký ve svých vlastních očích.
Ten, kdo je,
je dokonalý v Božích Očích.

9537 Bůh ví, že je

Mysl si myslí,
že Bůh je samá složitost.
Srdce cítí,
že Bůh je samý Soucit.
Duše ví,
že Bůh je samé Osvícení.
Bůh ví,
že je Svým vlastním Zasvěcením Věčnosti.

9538 Jak mohu vidět Boha ve své budoucnosti?

Jak mohu vidět Boha ve své budoucnosti,
když se nestarám
o Jeho dřívější Soucit
a Jeho současné Odpuštění?

9539 Bůh ke mně přišel neohlášen

Bůh ke mně přišel neohlášen.
Běda, vrací se neoceněn.
Co teď budu dělat?
Nebudu stavět most jednoty
mezi svým Pánem a svým plačícím srdcem?

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 96 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-96-cs