9512 Jediná zkratka

Mé vitálno neustále naléhá,
abych použil zkratku.
Běda, uvědomí si někdy,
že jediná zkratka
je nepodmíněné sebenabízení?

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 96 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9512-cs