7901 První věci dělej první

První věci dělej první.
Nesnaž se dokázat světu,
že Bůh existuje.
Snaž se vidět celé své bytí
v Božím Srdci Soucitu.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 80 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7901-cs