7905 Láska pokušení

Nebuď hloupý!
Božská Láska Boha
tě nepřichází uspokojit
od chvíle, kdy ses již uspokojil
láskou pokušení lidského života.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 80 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7905-cs