7978 Uvnitř můžeš s Bohem mluvit

Uvnitř můžeš s Bohem mluvit,
jak dlouho chceš.
Proto mluv, mluv, mluv!
Dej Mu veškerý svůj smutek a zklamání,
stejně jako svou lásku a radost.
Všechno pro tebe uchová
v božské skříni svého Srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 80 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7978-cs