7995 Vnější život je tělo

Vnější život je tělo,
vnitřní život je srdce.
Co může jeden dělat bez druhého?
Kamkoli jde jeden,
druhý musí následovat.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 80 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7995-cs