111 Naděje přichází první

Nejprve přichází naděje,
život následuje.

Nejprve přichází život,
dokonalost následuje.

Nejprve přichází dokonalost,
uspokojení následuje.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 2 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-111-cs