131 Když jsem na straně Boha

Když jsem na straně Boha,
mé srdce se získává velkou rychlost,
má oddanost získává trvalou energii
a má odevzdanost získává konečné vítězství.


  1. FF 131.-150. Následujících dvacet básní byly napsány v Grandhotelu Osaka 26. října 1979

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 2 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-131-cs