140 Tři druhy dárců

Tři druhy dárců:
dárce, který dává, jen aby dostal desetkrát víc, než dal;
dárce, který chce dokázat, že má velké srdce;
dárce, který dává, aby se stal.
Tento dárce objevil tajné umění
opravdového uspokojení

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 2 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-140-cs