1255 Mír nepotřebuje žádný výklad

Mír nepotřebuje žádný výklad.
Láska nepotřebuje žádné vysvětlení.
Jednota nepotřebuje žádné vyjádření.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 13 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1255-cs