1264 Sebeovládání

Sebeovládání znamená světlo moudrosti.
Světlo moudrosti zhluboka pije blaženost
vždy překračujícího Světa Za.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 13 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1264-cs