849 Boží Odpuštění mne najde

Boží Odpuštění mne najde,
ať jsem kdekoli.

Boží Soucit mne vezme tam,
kam mám jít.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 9 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-849-cs