882 Oduševnělé srdce zpochybňuje

Oduševnělé srdce zpochybňuje
věrohodnost mysli.
Plodná duše čistí
nečistotu mysli.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 9 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-882-cs