900 Silnější srdce

Mé světlo moudrosti mi říká,
abych nežádal o lehčí břímě,
ale o silnější srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 9 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-900-cs