1112 Stále se starám o Boha

Přesto, že máš spoustu božských věcí,
stále tajně opatruješ
život potěšení.

Přesto, že mám spoustu nebožských věcí,
stále se starám o Boha
a o naprosté naplnění Jeho Vůle.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1112-cs