1138 Když vidím Tvář Boha

Když vidím Tvář Boha,
vím, co mohu pro Boha udělat.
Když cítím Srdce Boha,
jasně vidím že Bůh již pro sebe
všechno udělal.
Něco víc!
Udělal již všechno i pro mě.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1138-cs