1141 Bůh pláče

Já pláču pro Boží Nohy Soucitu.
Bůh pláče pro dokonalost mého života.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1141-cs