1156 Když předstírám

Když předstírám,
že jsem někdo jiný,
než ve skutečnosti jsem,
bráním v sobě narození
květu skutečnosti.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1156-cs