1165 Mohu najít chyby

Tolika různými způsoby mohu najít
chyby ve svém vnitřním životě.
Ale běda, nemohu objevit ani jeden způsob,
jak ocenit krásu nebo čistotu
svého vnitřního života.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1165-cs