1188 Bůh mě požehnává

Ráno mě Bůh požehnává
čistými pohnutkami.

Odpoledne mě Bůh požehnává
jasnými představami.

Večer mě Bůh požehnává
vzácnými odměnami.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 12 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1188-cs