9418 Nemusím Boha milovat

Nemusím Boha milovat,
ale nikdy neřeknu,
že Ho nepotřebuji.

Bůh mě nepotřebuje,
ale nikdy neřekne,
že mě nemiluje.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 95 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9418-cs