Deset tisíc milovaných květů, část 61

6003 Nejlepší odpověď

Mnohokrát, mnohokrát v jeho životě
ticho dokázalo,
že je nejen jedinou odpovědí,
ale také absolutně nejlepší odpovědí.

6004 Mohu nabídnout

Pro zlepšení tohoto světa
mohu nabídnout jen tři věci:
slib své duše,
naději svého srdce
a službu svého života.

6006 Připomeň mi, můj Pane

Připomeň mi, můj Pane,
z času na čas,
že jsi mě učil,
jak milovat svět nepodmíněně.

6008 Protože je tvá mysl pomalá

Protože je tvá mysl pomalá
v odpuštění tvé minulosti,
Bůh je také pomalý,
aby zaručil tvé mysli
naprostou blaženost budoucnosti.

6010 Bezmocnost teď zahaluje

Bezmocnost teď zahaluje
můj život,
protože jsem dovolil beznaději
zahalit mé srdce.

6012 Vezmi si všechno od Boha

Bůh mi říká:
„Vezmi si ode Mne cokoliv chceš.
Nemusíš obtěžovat svět
pro cokoliv.“

6015 Trpělivost to udělá

Představivost mu říká,
co může dělat.
Trpělivost to za něj udělá.

6016 Propagace života pochybnosti

Jestliže propaguješ svůj život pochybnosti,
jak může tvůj život víry
osvítit tvé srdce?

6017 Zvětšovat a zmenšovat

Můžeš zvětšovat své nesnáze,
ale nikdo nepřijde,
aby zmenšil tvou hloupost.

6018 Vím, čí jsem

Pravda,
nevím, kdo jsem,
ale vím, čí jsem.

6020 Na Boha zaměřený člověk

Na sebe zaměřený člověk
myslí a sní o šťastném životě.
Na Boha zaměřený člověk
žije a vyzařuje šťastný život.

6022 Odsouzen k prázdnotě

Jsi odsouzen k prázdnotě,
protože tvá mysl
nechce novost
a tvé srdce
nepotřebuje jednotu.

6029 Jednotlivec

Jestliže aspirace nezačne
s jednotlivcem,
tak nezačne.
Totéž platí pro realizaci
a také pro projevení.

6031 Nesrovnatelná tragedie

„Nepotřebuji Boha.“
Tato tragedie v lidském životě
je nesrovnatelná.

6032 Konečné cíle

To konečné v lidských cílech
je dosáhnout himálajských výšek.
To konečné v Božských cílech
je stát se Božím nejvybranějším nástrojem.

6035 Odpustit minulost

Mysl musí odpustit minulost předtím,
než ji srdce může zcela vymazat.

6038 Mé písně

Včera jsem zpíval
píseň odříkání.
Dnes zpívám
píseň spolupráce.
Zítra budu zpívat
píseň dokonalosti.
A další den budu zpívat
píseň Božího naprostého Uspokojení.

6044 Schopnost vymezit

Tak jako má mysl má schopnost
vymezit můj život,
stejně tak má mé srdce schopnost
vymezit mou mysl.

6079 Žádné zázraky, prosím

Nepotřebuji zázraky, prosím.
Dokonce ani nechci vidět zázraky, prosím.
Potřebuji a očekávám jen plačící srdce
a usmívající se život.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 61 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-61-cs