6038 Mé písně

Včera jsem zpíval
píseň odříkání.
Dnes zpívám
píseň spolupráce.
Zítra budu zpívat
píseň dokonalosti.
A další den budu zpívat
píseň Božího naprostého Uspokojení.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 61 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-6038-cs