1007 Láska Božská

Láska Božská
rozkvétá v zahradě vděčnosti mého srdce
po celý rok.
A teď mi patří
nová obloha naděje,
nové slunce příslibu
a nový Bůh Soucitu nekonečného.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 11 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1007-cs