Deset tisíc milovaných květů, část 23

2201 Potřebuji tři věci

Každé ráno potřebuji jen tři věci:
oduševnělé srdce,
ochotnou mysl
a připravený život.

2203 Můj život potřebuje vedení

Pozornost —
mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —
mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —
má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —
mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —
můj život potřebuje vedení.

2204 Modlit se

Upřímně se modlit
je lepší, než přijímat.
Oduševněle meditovat
je lepší, než něčeho dosahovat.

2205 Protože jsi velký

Protože jsi velký,
patříš světu.
Protože jsi dobrý,,
svět patří tobě.

2207 Máš právo

Tak, jako máš právo
žít v tomto světě,
stejně tak svět má právo
učit tě a zdokonalovat tě.

2208 Bohem se mohu stát

Zemi mohu vidět.
Nebe mohu cítit.
Bohem se mohu stát.

2209 Být ve společnosti Boha

Pokud nemáš
smysl pro humor,
pak si tě Bůh nevybere,
abys byl v Jeho blízké společnosti.

2235 Dávný příběh

Musíš si uvědomit,
že tvá láska k Bohu
je dávný a stále inspirující příběh
a ne jen současná událost.

2236 I přes mou žalostnou víru

I přes mou žalostnou víru
budu milovat Boha Spasitele.
I přes mou nejistou lásku
budu poslouchat Boha Velitele.

2237 Nakonec

Nakonec má neaspirující mysl
objevila nejvyšší pravdu,
že můj život je
plný zahozených příležitostí.

2238 Má touha

Ráno má touha
modlit se k Bohu
přichází od Boha Samotného.

Večer má touha
realizovat Boha
přichází od Boha Samotného.

2240 Moudré zapomenutí

Moudré zapomenutí
je stejně dobré a plodné,
jako čisté připomenutí.

2244 Jsi božsky velký

Jsi božsky velký
a nanejvýš dobrý.
Víš proč?
Protože tvé srdce vrostlo
do stále se zvětšující víry.

2248 Meditace a projevení

Meditace a projevení:
jedno bez druhého
jsou nedokonalé a nekompletní.

2250 Květina výhody

Každý trn nevýhody
má svou květinu výhody.

2254 To skutečné v tobě

To skutečné v tobě
dostává nejvyšší šanci potěšit tě,
jen když nikoho nepokoušíš,
aby se na tebe díval.

2255 Světlo Spravedlnosti Mistra

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
když se budou obávat
Světla Spravedlnosti Mistra.

2256 Světlo Moudrosti Mistra

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
když vezmou
Mistrovo nemilosrdné vyhubování a urážky
jako jeho požehnané Světlo Moudrosti.

2257 Mistrovo stáhnutí se

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
když mohou cítit v nejvnitřnějších zákoutích
svého srdce,
že Mistrovo stáhnutí se
je jejich okamžitá duchovní smrt.

2258 Síla Věčnosti

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
jestliže mohou ocenit
sílu letmé vteřiny stejně,
jako si cení síly Věčnosti.

2259 Síla peněz

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
jestliže již objevili
nepopíratelnou pravdu,
že síla peněz
je nekonečně méně významná,
než zrnko prachu.

2260 Mistrovo srdce

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
pokud se odváží cítit,
že Mistrovo srdce
pro ně bezesně pláče
a Mistrova duše
miluje jejich život
nekonečně, nekonečně více,
než kdy mohou svůj život milovat
oni sami.

2292 Pamatuj si jen tři věci

Pamatuj si jen tři věci:
Tvá štědrost tě učiní velkým.
Tvá upřímnost tě učiní dobrým.
Tvá čistota tě učiní dokonalým.

2300 Vím, vím

Vím, vím,
protože miluji Boha,
mraky zmatení
dnes zmizí.

Vím, vím,
protože poslouchám Boha,
obloha nepřízně
se zítra vyjasní.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 23 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-23-cs