9890 Naděje

Naděje není pomíjivý záchvěv okamžiku.
Naděje je pomalá, vytrvalá,
osvěcující a naplňující
výška Věčnosti.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 99 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9890-cs