Deset tisíc milovaných květů, část 41

4001 Pokaždé, když od tebe uteču

Pokaždé, když od Tebe uteču
a vrátím se,
vidím Tvé Oči
více osvěcující než dříve
a cítím Tvé Srdce
více odpouštějící než dříve.

4003 Uchráníš se

Dokážeš-li milovat
sám sebe božsky,
uchráníš se před tím,
aby tě druzí milovali nebožsky.

4013 Nevzpomínáš si?

Nevzpomínáš si,
že docela nedávno
jsi miloval Boha bezpodmínečně?

Nevzpomínáš si,
že docela nedávno
jsi považoval Boha za svého vlastního,
zcela vlastního?

4016 Uč, co jsi učen

Uč to, co jsi učen bez ustání:
píseň odpuštění
v nejbohatším Srdci
tvého Milovaného Nejvyššího.

4018 Tvá mysl tě může odhalit

Máš plnou mysl.
Buď opatrný!
Tvá mysl tě může snadno odhalit
a ukázat světu,
že jsi zdaleka ten největší hlupák.

4019 Chceš-li změnit svůj život

Chceš-li změnit svůj život,
tak neztrácej čas
chozením sem a tam.
Běž ke správné osobě:
ke své osvěcující duši.

4022 Zanech své letargie

Život je vzácný.
Čas je vzácný.
Chceš, aby tvůj život kvetl.
Chceš, aby byl tvůj čas úspěšný a vyvíjel se.
V takovém případě
spěchej, spěchej!
Zanech svých dnů a nocí naplněných letargií.

4032 Každý den se mé srdce obrací

Každý den se má mysl obrací
k Bohu činícímu zázraky.

Každý den se mé srdce obrací
k Bohu osvěcujícímu život.

4037 Každý zážitek

Každý zážitek
je krásnou příhodou v mém srdci.

Každý zážitek
je silnou skutečností v mé duši.

4052 Budu Tě poslouchat bezpodmínečně

Můj Pane,
budu Tě poslouchat
bezpodmínečně,
pod podmínkou, že mi řekneš,
že jsem Tvůj nejlepší student.

„Mé dítě, povím světu,
že jsi můj nejlepší student pod podmínkou,
že budu tvým jediným Učitelem
a ty se úplně vzdáš svého druhého učitele:
nevědomosti.“

4057 Práce, kterou můžeš udělat sám

Nesnižuj svůj pláč aspirace.
To je práce,
kterou přeochotně udělají jiní.
Miluj sám sebe více božsky.
To je práce,
kterou můžeš a musíš
udělat jen ty sám.

4091 Tvá oduševnělá trpělivost

Tvá oduševnělá trpělivost
je první příčkou
na žebříku tvého plodného míru.

4100 Jak daleko mě může dovést?

Můj Pane,
má láska ke světu je bezpodmínečná,
jak daleko mě však může dovést?

„Mé dítě, snadno tě může dovést
až k samotnému cíli.“

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 41 - , (knižně nevydáno), 1982
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-41-cs