7505 Slepá cesta

Ve vnitřním životě
je nejistota slepou cestou.
Ve vnějším životě
je pochybnost slepou cestou.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 76 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7505-cs