7521 Když zklamu v aspiraci

Když zklamu v aspiraci,
můj život se stane
složitou kalkulací
a divokým zklamáním.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 76 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7521-cs