7524 Má duše ví

Má mysl neví,
co říct.
Mé srdce ví,
co říct.
Má duše ví všechno,
co ví mé srdce
a navíc jak a proč to říct.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 76 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7524-cs