7527 Mé srdce chce vědět

Má mysl chce vědět,
jestli na mě myslíš.
Mé srdce chce vědět,
jestli myslíš na Boha.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 76 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7527-cs