3510 Nemáš povinnost

Nemáš povinnost
zdokonalovat svět.
Nemáš povinnost
vidět ve světě dokonalost.
Ale rozhodně máš povinnost
zdokonalovat sám sebe.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 36 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-3510-cs