3532 Někdo čeká

Někdo nekonečně moudřejší než ty
čeká u dveří tvé mysli.
Někdo nekonečně čistší než ty
čeká u dveří tvého srdce.
Někdo, kdo dává sebe sama nekonečně více než ty,
čeká u dveří tvého života.

Přivítej Ho.
Dej Mu příležitost
dělat vše tvým prostřednictvím.
Netřeba říkat,
že pro tebe všechno udělá
s největší radostí.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 36 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-3532-cs