7203 Učitelé

Má duše učila mé srdce,
jak létat.
Mé srdce učilo mou mysl,
jak plakat.
Ale má mysl nyní učí můj život,
jak vzdychat.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 73 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7203-cs