7217 Objevil jsi

Můj Pane,
přišel jsem k Tobě s prázdnýma rukama,
avšak Ty jsi objevil také mé prázdné srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 73 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7217-cs