7220 Deprese

Deprese mě vyčerpává.
Deprese mě oslepuje.
Deprese mě škrtí.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 73 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7220-cs