7231 Nyní mé srdce pláče

Byla doba,
kdy mé srdce plakalo a plakalo,
aby našlo Boha.

Nyní mé srdce
pláče a pláče,
aby neztratilo Boha.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 73 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7231-cs